top of page
AdobeStock_205392734.jpeg

Odpadový hospodář

Zajišťujeme firmám pomoc v oblasti plnění povinností dle odpadové legislativy

Zajišťuji činnost nazývanou ODPADOVÝ HOSPODÁŘ na základě příkazní smlouvy. Pokud potřebujete povolit nakládání s odpady nebo vést povinné odpadové dokumentace a chybí Vám odpadový hospodář, tak jsem Vám k dispozici.
Zpracováváme průběžné evidence odpadů, včetně ročního hlášení o odpadech do ISPOP.
Provádíme ohlašování přeprav nebezpečných odpadů do SEPNO a vytvářím OLPNO.
Zajišťujeme odpadové dokumentace a povolení nakládání s odpady na Krajských úřadech.
Detailně zpracováváme agendu k recyklaci stavebních odpadů, včetně mobilních recyklačních linek.
Zastupuji firmy při kontrolách a správních řízeních České inspekce životního prostředí ( ČIŽP ).

Úvod: Welcome

Naše služby

Vyřešíme Vaše starosti v rámci odpadového hospodářství

AdobeStock_298587914_edited_edited_edited.jpg

Evidence odpadů, přeprav NO a hlášení o odpadech

do ISPOP a SEPNO

Zpracováváme za vás zákonné výkazy, jako je průběžná evidence odpadů a z ní vyplývající hlášení o produkci a nakládání s odpady. Vedeme evidence přeprav nebezpečných odpadů a vytváříme ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů (OLPNO).

odpad.jpg

Povolení zařízení pro nakládání s odpady

na úřadech

Vyřídíme povolení pro zařízení ke sběru, či využití odpadů. A to jak povolení na nakládání s odpady v areálech, na vhodných pozemcích a v budovách. Také i mobilní zařízení jako automobily a kontejnery na odpady.

IMG_3310_edited.jpg

Recyklace stavebních a demoličních odpadů

vyřízení na klíč

Zařídíme kompletní agendu k recyklaci stavebních odpadů, vč. výrobků z nich.
Vyřídíme vše dle zákona o odpadech, o ovzduší, EIA. Zpracujeme žádosti, provozní řády, záměr EIA. Zajistíme provedení hlukové studie, rozptylové studie, odborného posudku...
Vytvoříme příručku řízení výroby dle ČSN EN a zavedeme systém řízení výroby recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů.

Úvod: Services

Reference

Odpady se intenzivně zabývám od roku 2006,

Od roku 2007 zastávám vrcholné funkce v oblasti recyklace odpadů,

Od roku 2012 vykonávám funkci Odpadového hospodáře,

Mezi mé klienty se řadí celá řada Oprávněných osob dle zákona o odpadech,

Zajišťuji pravidelný servis pro mnoho původců odpadu,

Zastupuji jednorázově klienty při jednáních na úřadech v oblasti odpadového hospodářství,

Prováděl jsem kontroly na zpětný odběr výrobků dle zákona o odpadech pro systémy Ekolamp, Asekol Solar a Asekol.


Z jakých oblastí jsou zejména mí klienti:

  1. odpadové společnosti

  2. stavební firmy

  3. obchodní a výrobní firmy

  4. analytické laboratoře

  5. lékařské provozy

  6. veterinární ordinace

  7. obce

  8. příspěvkové organizace

  9. autoservisy​

Konkrétní reference předložím při osobním jednání.​

Úvod: Text

Ceník

Zde jsou uvedeny ceny za poskytované služby

950 Kč / hod.

Základní sazba

Základním měřitelným ukazatelem je čas strávený na zakázce. Ten měříme pomocí SW PaymoApp. Na základě reálně stráveného času na zakázce fakturujeme příslušnou částku za poskytnuté služby.

9 Kč / km

Cestovné

Činnost odpadového hospodáře zahrnuje i kontroly na místě nakládání s odpady. Částka uvedená za cestovné zahrnuje nejen náklady na vozidlo, ale také čas strávený na cestě. Základem měření ujeté vzdálenosti jsou Google Maps. Snažili jsme se určit částku za cestovné tak, aby na tom žádná ze stran neprodělala.

od 1.900 Kč / měsíc

Za funkci Odpadový hospodář

Činnost odpadového hospodáře zajišťuji pro firmy na základě příkazní smlouvy. Jiné to bude pro stavební firmu, výkup kovových odpadů, sklad nebezpečných odpadů nebo recyklační linku. Zde jsem proto nucen u částky napsat slovo "od", kterému se jinak snažím vyhnout.

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Úvod: Ceník

Údaje o nás

Vrbík s.r.o.

IČ: 02066041
DIČ: CZ02066041
Sídlo: Náměstí 1, 338 05 Mýto
Bankovní spojení: 2401666961/2010
Plátce DPH.
Zápis do OR dne 4. září 2013, pod spis. zn. C215137, vedené u MS v Praze.
Po změně adresy sídla jsou údaje vedeny pod spis. zn. C 39449 u Krajského soudu v Plzni.

Úvod: About Us

Kontaktujte nás

Bez obav nás kontaktujte. Vyplňte níže uvedený formulář nebo zatelefonujte a zeptejte se na co chcete.

Děkujeme za odeslání!

Úvod: Contact
bottom of page